walk.png
 

A Walk (2019)

a short film by Kostis Leventis

A father is going for a walk with his son to the mountain, to say goodbye to their dog.

Cast: Errikos Litsis, Alexandros Emmanouil
Director / Writer: Kostis Leventis
Director of Photography: Alexandros Karaiskos
Art Director: Sofia Arabatzoglou
Costumes: Graziella Roussou
Assstant Camera: Fontas Nikolakopoulos
Editor: Antonis Kyritsanis
Colorist: Christos Manousakis
Sound: Panagiotis Kyriakou
Sound Design: Christos Sakellariou
Script Advisor: Errikos Litsis
Assistant Director: Nikos Mathios
Production Manager: Konstantinos Xenakis
Script: Konstantinos Tsiodoulos
Production: Kostis Leventis, Nikos Mathios, Cinemascoop

imdb